Zestaw 5 cylindrów miarowych                                                               cena brutto 750 zł

Zestaw składa się z 5 cylindrów miarowych o pojemności 2000 ml. Działka elementarna wynosi 20 ml, a dopuszczalny błąd pomiaru nie przekracza 20 ml (zazwyczaj 2 - 5).

Wykonane z materiału odpornego na UV. Z jednej strony posiadają skalę pojemności oraz skalę szybkiej (30 sekund) oceny wydatku rozpylaczy. Z drugiej strony posiadają wzór kalibracji opryskiwacza i tabelę wydatków dla najpopularniejszych wielkości rozpylaczy 02, 03 i 04.

Cylindry posiadają ŚWIADECTWO WZORCOWANIA wystawione przez Okręgowy Urząd Miar. Świadectwo wystawione jest dla każdego cylindra osobno i ważne jest bezterminowo.

Cylindry wraz ze świadectwem są obowiązkowym wyposażeniem SKO.

Manometr dostarczany wraz ze świadectwem wzorcowania wydanym przez laboratorium wzorcujące WIKA Polska, które posiada akredytację PCA. Świadectwo wzorcowania ważne przez okres dwóch lat.

Manometr wzorcowy ze świadectwem wzorcowania                        cena brutto 1200 zł

Manometr wzorcowy odpowiada wymaganiom określonym w zał. 1 rozporzadzenia. Producent KFM, średnica 160 mm, klasa dokładności 0.6, zakres wskazań 0 - 1,6 MPa, działka elementarna 0,01 MPa.

 

Aby nabyć stół należy skontaktować się z nami:

                        - pisemnie za pomocą formularza kontaktowego w zakładce "KONTAKT"

                        - lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: b.batko@onet.eu

                        - lub telefonicznie pod numerem 502 792 019.

Wspólnie ustalimy termin realizacji, warunki dostawy i płatności.

 

Sprzęt diagnostyczny

i pomiarowy

Zapraszam do obejrzenia krótkiej prezentacji stołu.

W związku z obowiązkiem stosowania wyłącznie stołu rowkowego do badania opryskiwacza od 01 stycznia 2021 r. (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin) BBtechnika opracowała nowy typ stołu rowkowego przeznaczonego dla SKO. Rynienki nowego stołu zostały wykonane na specjalne zlecenie wyłącznie dla BBtechnika z aluminium ekstrudowanego, a ich wzór podlega ochronie prawnej. Dzięki wprowadzonym zmianom stół jest lżejszy i sztywniejszy. Umożliwia to jego wygodne przewożenie oraz szybkie rozkładanie i składanie, co znacząco ułatwi pracę diagnosty.

 

Standardowo stół wyposażony jest w nadmuchiwane koła oponowe, które dzięki dużej szerokości i elastyczności pozwalają z łatwością poruszać się na nierównym, kamienistym czy piaskowym terenie.

Relingi umieszczone po obu końcach pozwalają na łatwe manewrowanie stołem gdy jest to konieczne oraz na bezpieczne przetaczanie wzdłuż belki badanego opryskiwacza.

Nasz stół, jako jedyny z produkowanych w Polsce, umożliwia prawidłowe wykonanie pomiaru rozkładu poprzecznego i wydatku rozpylaczy. Możliwe jest to dzięki odchylanym cylindrom pomiarowym. Rozpoczęcie i zakończenie gromadzenia wody odbywa się w ściśle określonym czasie przy ustabilizowanym ciśnieniu i wypływie wody z opryskiwacza. Tylko taki pomiar umożliwia realną kontrole parametrów pracy rozpylaczy.

Informujemy, że składana rama stołu z możliwością naprzemiennego umieszczenia w niej paneli rynienkowych, a następnie jej rozkładania i ułożenia paneli na jej górnej części tworząc jednolitą powierzchnię pomiarową została zgłoszona do Urzędu Patentowego RP o udzielenie prawa ochronnego na zastrzeżony wzór użytkowy.

Stół rowkowy                                                               cena netto 17.000 zł,    (20.910 zł brutto)

Jest to niezwykle ważne urządzenie, które służy do kontroli rozkładu poprzecznego cieczy aplikowanej przez opryskiwacz. 

Badanie polega na ocenie równomierności napełnienia naczyń pomiarowych, które zbierają wodę z poprzecznie ułożonych rynienek.

Badaniu podlega cała szerokość robocza opryskiwacza.

- stół spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie badania opryskiwaczy w SKO

- do stołu dołączony jest "certyfikat" wydany przez PIMR w Poznaniu

- szerokość robocza 3,1 m, długość 1,5 m, rozstaw rynienek 100 mm, pojemność cylindrów 500 ml

- rynienki i rama wykonane z aluminium

- składany do wymiarów 1,7 x 1,0 x 0,6 m

- Stół posiada znak CE.

- Cena netto 17.000 zł (brutto 20.910 zł)

- Zbiornik standardowo ma 15 metrów długości i 2 metry szerokości ale na zmówienie wykonamy każdy dowolny wymiar

- Głębokość zbiornika standardowego umożliwia gromadzenie wody o objętości 1800 litrów

- Rękawy powietrzne nadmuchuje się przez uniwersalny zawór EURO (typ BOSTOŃSKI)

- Opróżnianie rękawów odbywa się samoczynnie po przestawieniu zaworu

Basen do gromadzenia wody wykorzystanej w badaniach                     cena brutto 3000 zł

Jest to zbiornik wykonany z bardzo mocnego materiału odpornego na działanie wody i UV. Nadmuchiwane rękawy tworzą ścianki zbiornika zatrzymując zebraną wodę.                      Po przeprowadzonym badaniu zebraną wodę przepompowuje się z powrotem do zbiornika opryskiwacza.

- Wykorzystujemy ręczną pompę hydrauliczną z pokrętłem regulacyjnym.

- Manometry montowane są na szybkozłączach, dzięki czemu w łatwy sposób możemy rozpocząć i zakończyć badanie.

- Po każdym badaniu manometr wzorcowy możemy umieścić w osobnym futerale chroniąc go przed uszkodzeniem.

Uwaga - oferta dotyczy samej praski. Manometry zamieszczone na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu. Manometr wzorcowy do nabycia jako osobny produkt - patrz poniżej.

Prasa manometryczna PM-H 1.0                                                             cena brutto 1300 zł

Jest to urządzenie do wytwarzania i kontrolowania ciśnienia, które służy do sprawdzania poprawności wskazań manometrów montowanych na opryskiwaczach.

Badanie polega na wytworzeniu ciśnienia o odpowiedniej wartości i odczytaniu różnicy wskazań na manometrze kontrolowanym w stosunku do wskazań na manometrze wzorcowym.

POWRÓT

KONTAKT

WYPOSAŻENIE STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY

Stosowanie środków ochrony roślin przez rolników, ogrodników, leśników

SZKOLENIE STOSOWANIE

Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin dla sprzedawców

i doraddzców rolnych

SZKOLENIE DORADZTWO

Diagnozowanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

SZKOLENIE DIAGNOSTY

BB

technika

Każda Stacja Kontroli Opryskiwaczy (w skrócie SKO) musi posiadać odpowiedni sprzęt, który wykorzystywany jest do badania opryskiwaczy. Odpowiednie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa ściśle określa, jaki to ma być sprzęt.

BBtechnika oferuje kompletne wyposażenie SKO oraz poszczególne jego elementy.

WYPOSAŻENIE STACJI KONTROLI OPRYSKIWACZY

MAPA DOJAZDU

TEL. 502 792 019

DZIERZĄŻENKO    ul. Gajowa 1

77-400 ZŁOTÓW

BBtechnika © 2018